ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Phạm Anh Chiến

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Ngành: Toán – Xử lý thông tin

Trên 20 năm kinh nghiệm trong phát triển giải pháp CNTT cho Khối Chính phủ - Bệnh viện và Doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết

chien@vietinfo.tech

chien.vietinfo


Nguyễn Thanh An

Giám đốc

Đại học Cần Thơ - Ngành: Công nghệ thông tin

Trên 15 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Thông tin chi tiết

an@vietinfo.tech

annt.vietinfo


Trần Trọng Minh Khoa

Phó Giám đốc

Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh - Ngành: Công nghệ thông tin

Trên 15 năm kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai giải pháp CNTT cho các Bệnh viện và các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Thông tin chi tiết

khoa@vietinfo.tech

khoa.vietinfo


Trương Hoàng Nam

Trưởng phòng kỹ thuật

Đại học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh - Ngành: Công nghệ thông tin

Trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp CNTT trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Thông tin chi tiết

nam@vietinfo.tech

nam.vietinfo


Phạm Tuấn Anh

Trưởng phòng triển khai

Đại học FPT-Aptech

Trên 5 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai giải pháp CNTT trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Thông tin chi tiết

tuananh@vietinfo.tech

tuananh.vietinfo