Chính phủ

Sản phẩm > Chính phủ > Vi.Dashboard

Vi.Dashboard

Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo

Giới thiệu chung

Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo trên thiết bị di động được Công ty Cổ phần Công nghệ VietInfo xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác quản lý, điều hành. Với các chức năng cung cấp thông tin, báo cáo đáp ứng chính xác nhu cầu nghiệp vụ, Hệ thống giúp các lãnh đạo có thể quản lý công việc toàn diện, nhanh chóng, dễ dàng, mọi nơi mọi lúc.

Mô tả các phần của hệ thống

 • Ứng dụng (App-Dashboard) chạy trên máy tính bảng (hệ điều hành android và iOS)
 • Phần mềm cập nhật các thông tin (dạng web) để đưa lên App-Dashboard, bao gồm các chức năng: nhập các chỉ đạo của Thường trực; cập nhật tình trạng xử lý; theo dõi tiến độ xử lý các chỉ đạo của Thường trực; xử lý tin nóng, nhập các nhắc việc của lãnh đạo, cập nhật các thống kê kinh tế xã hội.

Đối tượng phục vụ

 • Thường trực UBND quận bao gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch.
 • Lãnh đạo các phòng/ban: Trưởng và các phó.
 • Lãnh đạo các phường: Chủ tịch, các phó chủ tịch.
 • Các thư ký các lãnh đạo nêu trên.
 • Văn thư/cán bộ tổng hợp được phân công để cập nhập thông tin để đưa lên app-Dashboard phục vụ lãnh đạo.

Các tính năng của hệ thống

 • Nhắc việc
  • Cho phép xem 2 nội dung:
   • Nội dung lịch trong ngày của lãnh đạo
   • Các nhắc việc do thư ký/người được phân công cập nhật
 • Công việc trọng điểm
  • Cho phép xem nội dung các công việc quan trọng cần quan tâm của lãnh đạo. Nội dung này do thư ký/người được phân công cập nhật
 • Lịch tuần
  • Cho phép xem lịch tuần của cá nhân, của Ủy Ban
 • Trao đổi nội bộ
  • Cho phép trao đổi/chat, gửi nhận/file, hình ảnh, trao đổi theo cá nhân, theo nhóm, theo công việc.
 • Danh bạ
  • Cho phép xem, tìm kiếm danh bạ của đơn vị: tên chức vụ, email, số điện thoại
 • Tìm kiếm văn bản tài liệu
  • Cho phép tìm kiếm và xem chi tiết các văn bản đi của UBND
 • Xem thông tin kinh tế xã hội
  • Cho phép xem chi tiết nội dung các báo cáo thống kê kinh tế xã hội theo tháng, quý, năm.
 • Theo dõi chỉ đạo
  • Thống kê các chỉ đạo (chưa hoàn thành) của thường trực UB quận giao cho các đơn vị/phòng ban, ngoài ra cho phép:
   • Cho phép xem theo từng đơn vị và xem chi tiết nội dung chỉ đạo.
   • Cho phép thực hiện nhắc việc, đốc thúc, trao đổi trực tiếp trên ứng dụng.
   • Cho phép đơn vị thực hiện trả lời các trực tiếp trên ứng dụng.
 • Đường dây nóng
  • Thống kê các phản ánh của công dân, các đơn vị đang xử, cho phép xem theo đơn vị và xem chi tiết nội dung phản ánh.
 • Khiếu nại – tố cáo
  • Thống kê các khiếu nại tố cáo các đơn vị đang xử lý.
 • Một cửa điện tử
  • Thống kê số lượng hồ sơ đang xử lý của toàn quận, xem thống kê từng lĩnh vực, xem chi tiết quá trình xử lý hồ sơ.
 • Thống kê hồ sơ
  • Thống kê số lượng hồ sơ đang xử lý theo lĩnh vực, xem thống kê từng thủ tục, xem chi tiết quá trình xử lý hồ sơ.
  • Thống kê số lượng hồ sơ đang giải quyết theo đơn vị, theo lĩnh vực, theo từng chuyên viên (quá hạn, còn hạn)
 • Đăng nhập
  • Đăng nhập vào hệ thống
 • Bộ máy lãnh đạo
  • Xem danh sách nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND, Quận Ủy.

Thiết bị yêu cầu

Hệ thống chỉ hỗ trợ các loại thiết bị động thông minh: Điện thoại hoặc máy tính bảng chạy hệ điều hành Android / iOS


Yêu cầu cấu hình tối thiểu:

 • Màn hình: 4,5 inch trở lên
 • Bộ nhớ RAM 2Gb
 • Bố nhớ trong: 16Gb
 • iOS: phiên bản từ 8.0 trở lên
 • Android: phiên bản từ 4.4.3 trở lên

Qui tắc vận hành

 • Mỗi người dùng sẽ được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống.
 • Phân quyền dữ liệu: Các chức năng Nhắc việc, Công việc quan trọng, trao đổi được phân quyền theo người dùng khi đăng nhập vào. Các chức năng còn lại không phân quyền theo người đăng nhập.
 • Thông tin được tổng hợp từ các hệ thống của quận đã triển khai và do cán bộ được phân công cập nhật.
 • Hệ thống sẽ định thời gian để lấy dữ liệu mới và cập nhật thông tin trên ứng dụng App-Dashboard.

Chưa biết bắt đầu từ đâu?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Liên hệ

sản phẩm liên quan