GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Giới thiệu chung & Mô tả dự án

Sản phẩm Vi.Đánh giá Hài lòng được triển khai trong dự án “Hệ thống Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh”, năm 2016.

Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại TP. HCM, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ và Viện Nghiên cứu Phát triển triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Công ty Vietinfo là đơn vị tư vấn, xây dựng hệ thống.

Hệ thống bao gồm:

  • Cổng thông tin phục vụ đánh giá.
  • Hệ thống các thiết bị và phần mềm phục vụ đánh giá hài lòng tại bộ phận Một cửa của các đơn vị.
  • Hệ thống đánh giá hài lòng trên các thiết bị di động (đánh giá trực tiếp).
  • Hệ thống đánh giá hài lòng không thực tiếp (nhận phiếu đánh giá của người dân, phỏng vấn trực tiếp người dân).
  • Hệ thống thống kê báo cáo phục vụ Lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp, các quận, huyện nhằm nắm bắt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phục vụ quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Mô tả dự án

Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ và Viện Nghiên cứu Phát triển triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Công ty Vietinfo là đơn vị tư vấn, xây dựng hệ thống. Bao gồm Cổng thông tin phục vụ đánh giá, hệ thống các thiết bị và phần mềm phục vụ đánh giá hài lòng tại bộ phận Một cửa của các đơn vị, hệ thống đánh giá hài lòng trên các thiết bị di động (đánh giá trực tiếp), hệ thống đánh giá hài lòng không trực tiếp (nhận phiếu đánh giá của người dân, phỏng vấn trực tiếp người dân), hệ thống thống kê báo cáo phục vụ Lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp, các quận, huyện nhằm nắm bắt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phục vụ quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phạm vi triển khai

Triển khai tại bộ phận một cửa của 44 đơn vị sử dụng (giai đoạn 1) (các Sở, ngành và Quận, huyện) thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN

TƯ VẤN - TRIỂN KHAI

Nếu quý khách cần Tư vấn, cài đặt & triển khai, hãy để lời nhắn ở mẫu kế bên hoặc gửi qua email cho chúng tôi: info@vietinfo.tech!
Chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi trong 24 giờ!

Kênh xã hội

DỰ ÁN KHÁC