GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Giới thiệu chung & Mô tả dự án

Sản phẩm Vi.ESB – Trục liên thông văn bản điện tử được triển khai trong dự án “Xây dựng, triển khai Cổng liên thông văn bản điện tử Thành phố Hồ Chí Minh”, năm 2016.

Trục Vi.ESB phục vụ liên thông văn bản điện tử, liên thông chỉ đạo điều hành toàn thành phố, cho phép liên thông với trục liên thông văn bản của Văn phòng chính phủ, trục liên thông của các Bộ, ngành và trục liên thông của các tỉnh thành.

Mô tả dự án

Xây dựng Cổng liên thông văn bản điện tử phục vụ liên thông văn bản điện tử, liên thông chỉ đạo điều hành toàn thành phố, cho phép liên thông với Trục liên thông văn bản với Văn phòng chính phủ, trục liên thông của các Bộ, ngành và trục của các tỉnh thành.

Phạm vi triển khai

Xây dựng và cài đặt Cổng (Trục ESB), cài đặt tại Trung tâm dữ liệu (Data center) của Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai liên thông đến 119 đơn vị trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN

TƯ VẤN - TRIỂN KHAI

Nếu quý khách cần Tư vấn, cài đặt & triển khai, hãy để lời nhắn ở mẫu kế bên hoặc gửi qua email cho chúng tôi: info@vietinfo.tech!
Chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi trong 24 giờ!

Kênh xã hội

DỰ ÁN KHÁC