Hệ thống điều hành trực tuyến trên thiết bị di động

Sản phẩm > Chính phủ > Hệ thống điều hành trực tuyến trên thiết bị di động

Hệ thống điều hành trực tuyến trên thiết bị di động

Hệ thống điều hành trực tuyến trên thiết bị di động được VietInfo xây dựng và triển khai cho trên 10 Quận, Huyện của thành phố


1. Giải pháp của VietInfo

         Hệ thống điều hành trực tuyến trên thiết bị di động được Công ty Cổ phần Công nghệ VietInfo xây dựng và triển khai cho trên 10 Quận, Huyện của thành phố với trên 1.000 cán bộ, công chức đang sử dụng

2. Chức năng hệ thống

        Hệ thống điều hành trực tuyến trên thiết bị di động gồm 2 nhóm ứng dụng chính:

        Nhóm ứng dụng phục vụ chuyên viên

        

        Hỗ trợ công tác nghiệp vụ cho chuyên viên, bao gồm công tác cấp phép và quản lý; theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ; tự động nhắc việc, giúp các chuyên viên giám sát chặt chẽ và tránh bỏ sót các vi phạm. Như nhắc các hồ sơ đến hạn, trễ hạn, gần đến hạn, kiểm tra vi phạm, kiểm tra hạn của giấy phép; liên thông thông suốt giữa các phòng ban; liên thông tích hợp giữa các phần mềm của đơn vị.

        Nhóm ứng dụng phục vụ lãnh đạo

        

        Cung cấp thông tin trực tuyến, mọi lúc mọi nơi phục vụ chỉ đạo, điều hành, giám sát tình hình xử lý công việc/hồ sơ ISO của tất cả các lĩnh vực; theo dõi tiến độ xử lý các chỉ đạo của Thường trực; theo dõi tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo qua đó xác định trách nhiệm của từng bộ phận, từ lãnh đạo đến từng chuyên viên; trao đổi trực tuyến; tổng hợp số liệu công việc đúng hạn, trễ hạn đến từng chuyên viên, lãnh đạo theo từng ngày, tháng, quý nhằm dễ dàng cho công tác đánh giá tăng thu nhập theo Nghị quyết số 54/2017/QH14; xem lịch công tác của cá nhân và đơn vị; nhắc việc chủ động.

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan