Hóa đơn điện tử (Vi.eInvoice)

Sản phẩm > Doanh nghiệp > Hóa đơn điện tử (Vi.eInvoice)

Hóa đơn điện tử (Vi.eInvoice)

Hệ thống nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác Khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ


1. Sản phẩm hóa đơn điện tử (Vi.eInvoice)

      Sản phẩm Hóa đơn điện tử của VietInfo: Tên thương mại: “Vi.eInvoice” được xây dựng với công nghệ hiện đại, đáp ứng tất cả các yêu cầu của các cơ quan nhà nước về công nghệ, bảo mật, chữ ký số, bảo mật Website, sao lưu dữ liệu, bảo mật đường truyền và thông tin truyền nhận. Phần mềm đáp ứng tất cả các yêu cầu của cơ quan Thuế về nghiệp vụ hóa đơn điện tử và các yêu cầu của người sử dụng (doanh nghiệp, khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tham dự lễ Khai trương Hệ thống CNTT tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có Hệ thống Phần mềm Hóa đơn điện tử do VietInfo triển khai.

2. Về hóa đơn điện tử Vi.eInvoice

  • Vi.eInvoice vận hành trên nhiều trình duyệt, thông tin được lưu trữ trên Cloud, Google Drive đảm bảo dữ liệu lưu trữ lớn
  • Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác nhanh chóng và đơn giản
  • Tốc độ phát hành hóa đơn nhanh nhất và hoàn toàn tự động. Trung bình chỉ mất 20s/HĐĐT
  • Các gói hóa đơn đa đạng phù hợp nhiều mục đích khác nhau.
  • Số lượng phát hành lớn. Vận hành liên tục 24/7
  • Hỗ trợ công tác quản trị, tăng năng suất lao động, giúp doanh nghiệp dễ dàng thống kê, lập báo cáo.
  • Khả năng bảo mật cao, tránh mất mát, phòng chống làm giả, gian lận hóa đơn. Người dùng có thể nhận hóa đơn nhanh chóng qua email, website.
  • Thường xuyên cập nhật mới, hiệu chỉnh theo yêu cầu người dùng

Stt

Dịch vụ cung cấp

1

Dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

1.1

Dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1.2

Dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

2

Dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

2.1

Cung cấp giải pháp lập hóa đơn GTGT có mã của cơ quan thuế

2.2

Cung cấp giải pháp lập hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế

2.3

Cung cấp giải pháp lập hóa đơn khác có mã của cơ quan thuế

3

Dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

3.1

Cung cấp giải pháp lập hóa đơn GTGT không có mã của cơ quan thuế

3.2

Cung cấp giải pháp lập hóa đơn bán hàng không có mã của cơ quan thuế

3.3

Cung cấp giải pháp lập hóa đơn khác không có mã của cơ quan thuế

3.4

Cung cấp giải pháp gửi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn

4

Dịch vụ thông báo hóa đơn điện tử có sai sót


Website sử dụng phần mềm: https://hddt.vietinfo.tech

Website tra cứu hóa đơn: https://tracuuhoadon.vietinfo.tech

Bản quyền phần mềm

Stt

Văn bản phần mềm tuân thủ

1

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

2

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

3

Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

4

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

5

Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số