VietInfo đồng hành cùng Hội thảo "Chuyển đổi số ngành y tế thành phố Cần Thơ, lần 1 năm 2023"

Tin tức - Hoạt động > VietInfo đồng hành cùng Hội thảo "Chuyển đổi số ngành y tế thành phố Cần Thơ, lần 1 năm 2023"

VietInfo đồng hành cùng Hội thảo "Chuyển đổi số ngành y tế thành phố Cần Thơ, lần 1 năm 2023"

Y Tế 11/08/2023 44

Ngày 10/8/2023, tại Cần Thơ, VietInfo đã đồng hành cùng Hội thảo "Chuyển đổi số ngành y tế thành phố Cần Thơ, lần 1 năm 2023"

Ngày 10/8/2023, tại Cần Thơ, Sở Y tế tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số ngành y tế thành phố Cần Thơ, lần 1 năm 2023”. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp trọng điểm thúc đẩy chuyển đổi số. Định hướng đến năm 2030, Cần Thơ sẽ hình thành mạng lưới y tế thông minh.


Thứ trưởng Bộ Y tế, Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ cho biết, với sự chuyển đổi số mạnh mẽ của Chính phủ thông qua Đề án 06 cùng với công tác truyền thông đã tạo sự lan tỏa, tham gia và hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.