Xây dựng chương trình chuyển đổi số trong ngành y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tin tức - Hoạt động > Xây dựng chương trình chuyển đổi số trong ngành y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xây dựng chương trình chuyển đổi số trong ngành y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Y Tế 07/09/2020 5

Hội thảo Chuyển đổi số ngành Y tế Tại Cần Thơ Ngày 25/07/2020

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế, tại TP. Cần Thơ ngày 25 tháng 7 năm 2020, Cục Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo “Xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, khu vực phía Nam.

Với sự tham dự của đại diện một số Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và Cán bộ phụ trách CNTT một số tỉnh, TP. phía Nam; đại diện Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách CNTT một số Bệnh viện trực thuộc Bộ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh/Thành phố phía Nam; Đại diện một số Doanh nghiệp CNTT FPT, VietInfo, IBM, Medcomm, Medpro, Savis, GE Healthcare, ComQ, TD Medical Company,... và đại diện của Đại sứ quán Anh đã đến dự Hội thảo này trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam về thúc đẩy y tế số phát triển.

Nhằm phát huy vai trò của CNTT và những cơ hội do kỷ nguyên kỹ thuật số mang lại, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách sáng suốt và kịp thời, tạo điều kiện cho CNTT phát triển. Sự cố gắng của toàn ngành y tế, sự hợp tác, giúp đỡ của bàn bè quốc tế, việc ứng dụng CNTT trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, đặt nền móng cho sự chuyển đổi số trong ngành y tế trong thời gian tới.


PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Công nghệ thông tin - Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo 

Một số thành tựu bước đầu về ứng dụng CNTT y tế như sau:

1.  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin y tế

2.   Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số

3.  Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện

4.  Thực hiện thành công kết nối các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5.   Ứng dụng CNTT trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe

6.   Ứng dụng CNTT trong quản trị y tế


ThS. Phạm Thành Đạt, Phó Trưởng phòng Y tế điện tử, Cục CNTT - Bộ Y tế trình bày dự thảo Chương trình chuyển đổi số trong ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Một số nội dung chính của Chuyển đổi số Y tế được nêu ra tại buổi thảo luận.           

1.  Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật

2.    Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin y tế 

3.    Chuyển đổi số trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh

4.    Chuyển đổi số trong bệnh viện

5.    Chuyển đổi số trong quản trị y tế


Được biết, Thời gian tới Cục Công nghệ thông tin sẽ tổ chức lớp tập huấn cho trưởng phòng CNTT của 135 bệnh viện hạng I để nâng cao nhận thức, nắm bắt đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế để kịp thời tham mưu cho giám đốc bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, bảo đảm hoàn thành, xong trước 31/12/2023.

Về phía các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế có những đóng góp cụ thể, xác thực cho chương trình, có nhiều giải pháp công nghệ, đặc biệt là có điều kiện, trường vốn lớn thì tiếp tục tạm ứng đầu tư cho ngành y tế, cho các bệnh viện để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số.