Chính sách bảo mật

Với việc lưu trữ thông tin khách hàng, VietInfo lúc nào cũng làm việc với thái độ cẩn trọng và xử lý theo trình tự. Chính sách dưới đây cho thấy chúng tôi đảm bảo trách nhiệm như thế nào đối với khách hàng. Ngoài ra, cũng nói rõ cách thức chúng tôi xử lý tài liệu của khách hàng.

Khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, tỏ rõ bạn nhìn nhận và chấp thuận các quy tắc và điều khoản trong chính sách bảo mật của VietInfo, và hiểu rõ mục đích thu thập tài liệu cũng như cách thức xử lý.

1. Thu thập tài liệu và sử dụng

Khi khách hàng mở & sử dụng tài khoản của VietInfo, chúng tôi sẽ thu thập các tài liệu liên quan, ví dụ như họ & tên, địa chỉ, tuổi, địa chỉ e-mail, vị trí IP…vv, để thu thập các tài liệu này với mục đích:

 • Bảo lưu ghi nhận giao dịch trong tài khoản
 • Hỗ trợ cải thiện quản lý tài khoản
 • Lý do an toàn (bao gồm chứng minh danh tính khách hàng)
 • Tạo lập file cho khách hàng
 • Quản lý quan hệ khách hàng và đạt mục đích tiếp thị

2. Tính an toàn

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật là điều rất quan trọng đối với người dùng và chúng tôi quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật, vật lý và quản lý để bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của bạn trước việc mất, hành vi sử dụng sai trái, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc thay đổi. Một vài biện pháp bảo vệ chúng tôi sử dụng bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý đối với các trung tâm dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập thông tin. Chúng tôi cũng cần sự trợ giúp của bạn: trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác và rằng thông tin mật khẩu và đăng ký tài khoản của bạn là bảo mật và không được chia sẻ với các bên thứ ba.

3. Tính chính xác và an toàn của tài liệu cá nhân

 • Chúng tôi cam kết sẽ sắp xếp và bảo lưu tài liệu khách hàng thật cẩn thận, và duy trì tính chính xác của các tài liệu liên quan.
 • Căn cứ pháp định, khách hàng có quyền bảo lưu tài liệu cá nhân và yêu cầu điều chỉnh bất kỳ sai lệch.
 • Đồng thời, chúng tôi sẽ dùng cách thức để đảm bảo tài liệu của khách hàng trong quá trình xử lý, đạt đến tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất.
 • Ngoài ra, tài liệu của khách hàng sẽ được công khai khi trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tài liệu chỉ công khai với các bộ phận liên quan trong VietInfo, hợp tác thương nghiệp, cố vấn và nhà cung ứng.
 • Chúng tôi cam kết không mang tài liệu khách hàng bán cho bên thứ ba.

4. Phạm vi và sự chấp thuận

Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và duy trì thông tin cá nhân của mình và các thông tin khác nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đọc hay nghe nội dung mà bạn đang chia sẻ riêng tư. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn như đươc mô tả trong Chính sách này.

5. Duy trì và sử dụng

Thông tin của bạn sẽ được duy trì miễn là nó cần thiết và giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh liên tục cải thiện Dịch vụ của mình và cung cấp cho bạn các trải nghiệm mới. Là một phần của sứ mệnh này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Cho phép dịch vụ của chúng tôi khả dụng
 • Cải thiện Dịch vụ của chúng tôi
 • Cung cấp Ưu đãi Hấp dẫn dành cho bạn
 • Xử lý Thanh toán của bạn
 • Ngăn chặn Lừa đảo & Thư rác; thực thi Luật pháp
 • Liên lạc với bạn

6. Tiết lộ thông tin

Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba ngoài VietInfo, trong những trường hợp sau:

 • Các thực thể khác có sự chấp thuận của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn với các bên thứ ba khác mà bạn rõ ràng yêu cầu chúng tôi gửi thông tin của bạn trong khi sử dụng dịch vụ tích hợp (hoặc về người mà bạn được thông báo rõ ràng và chấp thuận khi sử dụng dịch vụ cụ thể). Trên Dịch vụ, bạn có thể có các cơ hội để thể hiện sự hứng thú hoặc đăng ký các dịch vụ khác. Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bạn cho những bên thứ ba này, hoặc các bên đại diện cho họ để hoàn tất yêu cầu của bạn. Dữ liệu đã chuyển sẽ được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba.
 • Thực Thi Pháp lý và Luật Pháp: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan thực thi luật pháp, cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba có thẩm quyền, trong việc phản hồi yêu cầu được xác thực liên quan đến các hành vi khủng bố, các cuộc điều tra tội phạm hoặc hoạt động được cho là bất hợp pháp hoặc bất kỳ hoạt động nào khác khiến chúng tôi, bạn và bất kỳ người dùng VietInfo phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Thay đổi Quyền kiểm soát - Chủ sở hữu mới: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với thực thể kinh doanh khác, nếu chúng tôi định hợp nhất hoặc bị doanh nghiệp khác mua lại, hoặc tham gia vào giao dịch có tác động tài chính tương tự. Trong một trường hợp chúng tôi thực hiện các nỗ lực phù hợp để yêu cầu rằng thực thể mới được hợp nhất hoặc cơ cấu khác thực hiện Chính sách này với sự tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin cá nhân của bạn được chủ định sử dụng khác đi, chúng tôi sẽ yêu cầu thực thể kinh doanh mới gửi thông báo trước cho bạn.

7. Cookies và công nghệ theo dõi

Khi bạn truy cập Ứng dụng và/hoặc Trang web, chúng tôi và các đối tác kinh doanh của mình có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác cho nhiều mục đích khác nhau. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm trực tuyến của bạn, ví dụ, bằng cách ghi nhớ trạng thái đăng nhập và xem các tùy chọn ưu tiên của bạn từ lần sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trước đó khi bạn quay lại. Nếu bạn chặn cookies và các công nghệ theo dõi, bạn sẽ không thể truy cập vào các phần nhất định của Ứng dụng. Bạn có thể tìm duyệt trang web của chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn là ai, và chúng tôi sẽ thu nhận thông tin về máy tính hoặc thiết bị của bạn (ví dụ như địa chỉ IP) cho mục đích giám sát và cải thiện trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

8. Các bản cập nhật chính sách này

Thỉnh thoảng, do dịch vụ của chúng tôi được cải tiến, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách đặt thông báo trên Ứng dụng. Vui lòng kiểm tra Ứng dụng thường xuyên để xem các bản cập nhật.

9. Liên hệ

Nếu bạn vẫn còn các câu hỏi về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@vietinfo.tech.