Lễ công bố triển khai “Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Hóc Môn” do đơn vị VietInfo xây dựng

Tin tức - Hoạt động > Lễ công bố triển khai “Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Hóc Môn” do đơn vị VietInfo xây dựng

Lễ công bố triển khai “Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Hóc Môn” do đơn vị VietInfo xây dựng

Sự Kiện 12/04/2019 10

Nhằm mục đích giúp người dân tương tác trực tuyến với chính quyền trong công tác cải cách hành chính, phản ảnh trật tự đô thị, "Hóc Môn trực tuyến" đã mang lại những hiệu quả tích cực cho người dân trên địa bàn Hóc Môn

Ngày 12/4, UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức Lễ công bố và triển khai “Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Hóc Môn”.
Theo đó, từ ngày 12/4/2019, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn có thể sử dụng 10 dịch vụ hành chính công trực tuyến trên ứng dụng di động. Cụ thể là, phản ánh các vấn đề liên quan trật tự đô thị, hạ tầng đô thị, an ninh trật tự, hồ sơ trễ hạn; lấy số thứ tự giao dịch qua mạng; tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ qua mạng; nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng; tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng; tra cứu thủ tục hành chính; đánh giá sự hài lòng của người dân; tin tức cần thiết; tình hình an ninh trật tự; đóng góp ý kiến.

Một trong những ứng dụng nổi bật của hệ thống là phản ánh các vấn đề liên quan trật tự đô thị, hạ tầng đô thị, an ninh trật tự, hồ sơ trễ hạn. Theo đó, trong vòng 240 phút kể từ khi người dân gửi phản ánh thì cán bộ, công chức của đơn vị được phân công phải xử lý, nếu sau thời gian xem như chậm trễ và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc chậm trễ và là cơ sở đánh giá thi đua cuối năm. Với các vụ việc người dân gửi phản ánh sau 17 giờ ngày hôm trước việc thống kê trễ hạn xử lý sẽ được tính từ 7 giờ 30 sáng hôm sau.

Đối với việc lấy số thứ tự giao dịch qua mạng, người dân ở mọi địa điểm đều có thể sử dụng ứng dụng “Hóc Môn trực tuyến” đăng ký lấy số thứ tự và hẹn giờ giao dịch hồ sơ hành chính. Về tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng, khi nhập mã số biên nhận hay dùng điện thoại quét mã vạch trên giấy biên nhận người dân sẽ biết được tình trạng tiến độ giải quyết hồ sơ của mình đang được xử lý ở phòng, ban, chuyên môn một cách cụ thể.