Tiêm ngừa vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tin tức - Hoạt động > Tiêm ngừa vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiêm ngừa vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sự Kiện 09/07/2021 24

Ngày 29/6/2021 vừa qua, toàn thể nhân viên Công ty VietInfo đã được tiêm lần 1 vắc xin AstraZeneca phòng ngừa dịch Covid-19.

Đây là điều kiện nhằm đảm bảo sức khỏe để toàn thể nhân viên VietInfo tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, điển hình là triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống các phần mềm phục vụ quản lý và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19, Hệ thống truy vết, quản lý người cách ly và bệnh nhân Covid-19 tại các Quận/Huyện, Hệ thống chỉ đạo điều hành trong quản lý tại các Quận/Huyện, Sờ, ngành, dịch vụ công trực tuyến…

Việc toàn thể nhân viên đã hoàn thành tiêm vắc xin mũi đầu tiên sẽ đảm bảo sức khỏe cho quý khách hàng, cộng đồng và cho chính bản thân nhân viên. Tạo sự yên tâm, tin tưởng để toàn thể nhân viên tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh và góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Một số hình ảnh: