Hệ thống phản ứng nhanh trong phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Y tế

Sản phẩm > Y tế > Hệ thống phản ứng nhanh trong phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Y tế

Hệ thống phản ứng nhanh trong phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Y tế

Y tế trực tuyến


TỔNG QUAN

Tạo thêm kênh giao tiếp, tương tác với người dân trên thiết bị di động, tạo thuận lợi cho người dân có thể phản ánh các vấn đề, các vi phạm trong lĩnh vực Y tế đến các cơ quan có thẩm quyền một cách dễ dàng, thân thiện, mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ Sở Y tế và các đơn vị phát hiện các vấn đề, vi phạm một cách nhanh chóng kịp thời. Từ đó Sở Y tế, các đơn vị phản ứng nhanh trong việc xử lý vi phạm theo các quy trình đã được định nghĩa

Cho phép lãnh đạo các cấp có thêm các thông tin trực tiếp từ dân về lĩnh vực Y tế, cũng là Công cụ giám sát của lãnh đạo: Giám sát vi phạm của người dân nhưng cũng vừa để giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ. Từ đó tăng hiệu quả quản lý, tăng thêm sự hài lòng và niềm tin của người dân

Đây là 1 hệ thống phức tạp, có nhiều đơn vị tham gia, chưa có quy trình cụ thể, lĩnh vực Y tế tương đối nhạy cảm nên việc triển khai cần áp dụng theo nguyên tắc “phản ứng nhanh và cẩn trọng trong xử lý”


Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan