Hệ thống Quản lý tổng thể Bệnh viện (Vi.HIS)

Sản phẩm > Y tế > Hệ thống Quản lý tổng thể Bệnh viện (Vi.HIS)

Hệ thống Quản lý tổng thể Bệnh viện (Vi.HIS)

Hệ thống được thiết kế và xây dựng dựa trên sự kết hợp độc đáo giữa sự tự động hoá quy trình nghiệp vụ và thông tin xuyên suốt các mảng hoạt động của Bệnh viện


1. Mô hình hệ thống tổng thể

    Hệ thống được thiết kế và xây dựng tổng thể dựa trên sự kết hợp độc đáo giữa sự tự động hoá quy trình nghiệp vụ và thông tin xuyên suốt tất cả các mảng hoạt động như Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý hành chính, văn phòng, Quản lý xét nghiệm, Quản lý tài chính, Quản lý hóa đơn điện tử, báo cáo tổng hợp về cơ quan quản lý…

2. Đặc điểm hệ thống


3. Mô hình phân hệ

Phân hệ cơ bản:

Phân hệ nâng cao:

 • Phân hệ quản lý hàng đợi
 • Phân hệ quản lý gói điều trị
 • Phân hệ quản lý hẹn tái khám, đặt hẹn khám bệnh
 • Phân hệ quản lý BHYT Tư nhân
 • Phân hệ quản lý khám sức khỏe công ty
 • Phân hệ Website tra cứu hồ sơ Khám sức khỏe công ty (Website, Smartphone)
 • Phân hệ quản lý Văn phòng phẩm
 • Phân hệ quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án
 • Phân hệ quản lý máu và chế phẩm máu
 • Cổng thông tin điện tử
 • Phân hệ Website báo cáo phục vụ quản trị điều hành (Website, Smartphone)

Ngoài ra phần mềm còn có các tiện ích hỗ trợ hệ thống: Quản lý thẻ, barcode…

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan