Phần mềm Vi.LIS và Vi.Clinic

Sản phẩm > Y tế > Phần mềm Vi.LIS và Vi.Clinic

Phần mềm Vi.LIS và Vi.Clinic

Hỗ trợ công tác khám chữa bệnh của bác sĩ, quản lý hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân


1. Tổng quan

        Phần mềm Vi.Clinic được thiết kế theo hướng module hóa dễ dàng nâng cấp, mở rộng cũng như kết nối với các hệ thống khác. Phần mềm có nhiều chức năng và tiện ích, dễ dàng tra cứu thông tin để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh của bác sĩ, thuận lợi cho công tác thu phí, thanh quyết toán BHYT, công tác quản lý sẽ có được thông tin đầy đủ, kịp thời giúp việc điều hành thuận lợi.

        Phần mềm Vi.Clinic được kết nối liên thông với phần mềm quản lý xét nghiệm Vi.LIS (Laboratory Information System) cho phép kết nối trực tiếp với các máy xét nghiệm, thực hiện bắt hình cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Ngoài ra Vi.Clinic có thể kết nối với các hệ thống LIS khác qua chuẩn HL7, XML.

        Hệ thống đầy đủ các phân hệ về quản lý bệnh nhân, khám chữa bệnh, hỗ trợ khám chữa bệnh. Dễ dàng khai thác, kết nối và mở rộng với các hệ thống khác sẵn có như Vi.HIS quản lý tổng thể bệnh viện, văn phòng điện tử, đánh giá hài lòng của bệnh nhân, thanh toán không tiền mặt, chăm sóc sức khỏe, dashboard điều hành hướng tới Bệnh viện số, Bệnh viện thông minh.

2. Đặc điểm hệ thống


3. Mô hình tổng thể hệ thống


4. Mô hình phân hệ


Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan