Hệ thống quản lý lịch hẹn, quản lý hàng đợi thông minh (Vi.QMS)

Sản phẩm > Y tế > Hệ thống quản lý lịch hẹn, quản lý hàng đợi thông minh (Vi.QMS)

Hệ thống quản lý lịch hẹn, quản lý hàng đợi thông minh (Vi.QMS)

Hệ thống xếp hàng tự động giúp cho việc giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác


1. Tổng quan

        Hệ thống Xếp hàng Tự động giúp cho việc giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác, tạo sự công bằng thoải mái an tâm cho công dân/tổ chức; thể hiện sự chuyên nghiệp trong cung cách phục vụ, tăng hiệu quả công việc, giảm chi phí điều hành, đồng thời giúp người quản lý dễ dàng đánh giá được chất lượng dịch vụ, năng lực phục vụ của cán bộ/nhân viên phục vụ.

       Hệ thống Xếp hàng Tự động hoạt động dựa trên nguyên tắc: khách hàng đến trước được phục vụ trước; tự động hướng dẫn khách hàng đến đúng quầy giao dịch bằng hệ thống màn hình thể hiện số quầy giao dịch và âm thanh tự động.

2. Mô hình hệ thống

        Hệ thống xếp hàng tự động bao gồm các thành phần:

        1.     Lấy số thứ tự:

        2.      Gọi số thứ tự:

        3.      Hiện thị số thứ tự:

        4.     Thống kê - Báo cáo

        5.     Quản trị hệ thống

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan