Hệ thống Quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19

Sản phẩm > Y tế > Hệ thống Quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19

Hệ thống Quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19

Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19 tại Tp.HCM được xây dựng nhằm mục đích:


TỔNG QUAN

  • Quản lý và cung cấp thông tin về người cách ly và người bệnh một cách cực kỳ nhanh chóng và chính xác tại các khu cách ly, bệnh viện điều trị, cách ly tại nhà
  • Quản lý, tổng hợp các báo cáo về tình hình y tế liên quan dịch bệnh COVID-19 từ các cơ sở: Báo cáo BV điều trị, Báo cáo F0 cách ly tại nhà, Báo cáo F0 tại các cơ sở, Báo cáo từ HCDC,…
  • Cung cấp website để tra cứu thông tin người thân F0 đang điều trị ở đâu và tình trạng thế nào, cũng như gửi tin nhắn cho người thân khi tình trạng bệnh nhân thay đổi
  • Kết xuất danh sách bệnh nhân đang nằm viện, danh sách bệnh nhân đã xuất viện, danh sách bệnh nhân tử vong,… theo các tiêu chí: độ tuổi, bệnh nền, triệu chứng, can thiệp, gói thuốc sử dụng,… để phục vụ cho các sở ban ngành liên quan và công tác nghiên cứu khoa học
  • Cung cấp Dashboard theo dõi đánh giá tình hình dịch bệnh COVID -19 tại Tp.HCM
  • Kết nối với các hệ thống khác (HCDC, Cấp cứu 115, Y tế HCM…) để hình thành hệ thống quản lý dịch COVID-19 cho Tp.HCM
  • Dựa trên các thông tin quan trọng và nhanh chóng về người cách ly, người bệnh, F0, F0 xuất viên, F0 cách ly tại nhà, tình hình hiện tại hệ thống y tế thành phố: khả năng tiếp nhận, tình trạng giường trống, số ca PCR +, số ca tử vong, số ca xuất viện, năng lực tiếp nhận bệnh nhân 24h (Ecmo, lọc máu, máy thở xâm lấn, giường oxy,…), Sở Y tế và các đơn vị thẩm quyền có thể ra các quyết sách kịp thời, phù hợp phục vụ công tác chống dịch Covid-19
  • Hệ thống được thực hiện trên nền web


Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan