Hệ thống văn phòng điện tử (Vi.Office)

Sản phẩm > Doanh nghiệp > Hệ thống văn phòng điện tử (Vi.Office)

Hệ thống văn phòng điện tử (Vi.Office)

Phần mềm phục vụ người dùng hướng đến xây dựng văn phòng không giấy


1. Mô hình hệ thống

        Hệ thống Văn phòng điện tử Vi.Office bao gồm nhiều tính năng như: quản lý văn bản đi/đến; quản lý hồ sơ công việc; lịch công tác… cùng nhiều tiện ích hỗ trợ tối đa công tác hành chính và công tác quản trị của Ban lãnh đạo, giúp xây dựng một quy trình làm việc hiện đại và hiệu quả cao.

        Bên cạnh đó, Hệ thống Vi.Office với sự đáp ứng hoàn toàn các quy chuẩn của hệ thống quản lý thông tin của Chính phủ, có thể thực hiện kết nối liên thông với trục liên thông ESB của tỉnh/thành phố.


2. Các chức năng nổi bật của Vi.Office

Quản lý công việc

Phần mềm nhắc việc cần thực hiện  theo độ thời gian gần hạn, quá hạn, đã hoàn thành để tât cả các thành viên có thể nhận biết và dành độ ưu tiên xử lý. Nhật ký công việc được lưu theo dòng thời gian, có thể dễ dàng nắm tiến độ, phân biệt bộ phận nào xử lý, bộ phận nào chưa xử lý. 

Quản lý văn bản

Tât cả các văn bản đi, văn bản đến và văn bản nội bộ đều được quản lý một cách có hệ thống, có thể lưu trữ và chia sẻ đến từng bộ phận 1 chịu  trách nhiệm xử lý và các bộ phận có liên quan một cách dễ dàng. Ngoài ra, khi tìm kiếm hoặc truy xuất tài liệu, có thể thực hiện nhanh chóng thông qua các từ khóa và các bộ phận có liên quan. 


Quản lý lịch họp, lịch làm việc

Lịch họp, lịch làm việc có thể được thông báo rộng rãi đến tất cả thành viên trong  công ty thông qua thông báo khi người quản lý sắp xếp lịch. Ngoài ra, còn có thể thông báo hợp khẩn qua ứng dụng App để thông báo có thể đến người cần thiết trong buổi họp nhanh nhất. 

Quản lý, thực hiện báo cáo, thống kê

Tất cả các số liệu cần thiết để thực hiện báo cáo người thực hiện có thể lấy một cách nhanh chóng thông qua hệ thống phần mềm Vi.Office. Các báo cáo còn được lưu trữ để so sánh với các kì trước hoặc sau. 


Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan