Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương (Vi.HRM)

Sản phẩm > Doanh nghiệp > Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương (Vi.HRM)

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương (Vi.HRM)

Giải quyết công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp


1. Cách Vi.HRM hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nhân sự

Phần mềm Vi.HRM giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ như Hoạch định, tuyển dụng nguồn nhân lực, quản lý hồ sơ, quản lý hợp đồng lao động, quản lý đào tạo, đánh giá, chấm công, quản lý lương, thuế, quản lý tài sản, chỉ phí ....

2. Một số tính năng

  • Dễ dàng biết được số lượng, tính biến động nhân sự ở các bộ phận 
  • Tra cứu thông tin, lương, thuế, bảo hiểm một cách dễ dàng
  • Các thông tin nội bộ và chính sách của công ty được nắm bắt dễ dàng
  • Giúp việc tuyển dụng, tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhanh chóng, khô sợ thất lạc hay nhầm lẫn.

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan