Phần mềm Quản lý kế toán và tài sản cố định

Sản phẩm > Doanh nghiệp > Phần mềm Quản lý kế toán và tài sản cố định

Phần mềm Quản lý kế toán và tài sản cố định

Giúp doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý tài sản của mình một cách khoa học, chính xác và tiện lợi nhất


1. Các phân hệ Quản lý tài chính kế toán

 • Quản lý các Chứng từ nghiệp vụ 
 • Quản lý các khoản vay
 • Quản lý các chi phí phân bổ 
 • Quản lý Ngân sách, giá thành
 • Các báo cáo, số sách kế toán 

2. Các chức năng chính trong phân hệ Quản lý tài sản cố định

 • Khai báo danh mục thiết bị, TSCĐ
 • Quản lý hồ sơ hành chính của thiết bị 
 • Cập nhật thông tin bàn giao, cấp phát cho bộ phận hoặc nhân sự quản lý trực tiếp tài sản, thiết bị 
 • Cập nhật và quản lý nhật ký, nhật trình sử dụng, vận hành của từng thiết bị 
 • Quản lý chu kì bão dưỡng của thiết bị 
 • Khai báo định mức vực tư tiêu hao 
 • Các báo cáo phục vụ quản lý, điều hành 

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan