Hệ thống văn phòng điện tử (Vi.Office)

Sản phẩm > Chính phủ > Hệ thống văn phòng điện tử (Vi.Office)

Hệ thống văn phòng điện tử (Vi.Office)

Phần mềm phục vụ người dùng hướng đến xây dựng văn phòng không giấy


1. Mô hình hệ thống

          Hệ thống Văn phòng điện tử Vi.Office bao gồm nhiều tính năng như: quản lý văn bản đi/đến; quản lý hồ sơ công việc; lịch công tác… Cùng nhiều tiện ích hỗ trợ tối đa công tác hành chính và công tác quản trị của Ban lãnh đạo, giúp xây dựng một quy trình làm việc hiện đại và hiệu quả cao.Bên cạnh đó, Hệ thống Vi.Office với sự đáp ứng hoàn toàn các quy chuẩn của hệ thống quản lý thông tin của Chính phủ, có thể thực hiện kết nối liên thông với trục liên thông ESB của tỉnh/thành phố.


2. Phân hệ chức năng

Phần mềm Vi.Office bao gồm các phân hệ sau:

  • Phân hệ Quản lý Văn bản đến
  • Phân hệ Quản lý Văn bản đi
  • Phân hệ Quản lý Văn bản nội bộ
  • Phân hệ Quản lý Giao việc
  • Phân hệ Quản lý Hồ sơ công việc
  • Phân hệ Quản lý Lịch công tác
  • Ứng dụng trên thiết bị di động thông minh(Mobile App)
  • Báo cáo thống kê

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan