Nhóm Ứng dụng môi trường làm việc điện tử

Sản phẩm > Chính phủ > Nhóm Ứng dụng môi trường làm việc điện tử

Nhóm Ứng dụng môi trường làm việc điện tử

Cung cấp các ứng dụng hỗ trợ môi trường làm việc thông minh, chuyên nghiệp và nhanh chóng


1. Quản lý công văn và hồ sơ công việc

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu số về văn bản điện tử
 • Hỗ trợ các phòng ban, đơn vị theo dõi và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng
 • Liên thông điện tử, theo dõi trạng thái xử lý của văn bản
 • Quản lý Văn bản nội bộ, Quản lý Giao việc, Quản lý Hồ sơ công việc
 • Hỗ trợ thực hiện trên máy tính và trên thiết bị di động thông minh(Mobile App)

2. Quản lý lịch công tác, thư mời họp, phòng họp không giấy

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu số về lịch công tác
 • Cung cấp đầy đủ các tính năng phục vụ cho việc quản lý lịch công tác, thư mời họp, phòng họp không giấy
 • Hỗ trợ thực hiện trên máy tính và trên thiết bị di động thông minh(Mobile App)

3. Hệ thống quản lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo, kiến nghị
 • Hỗ trợ tác nghiệp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị
 • Hỗ trợ việc theo dõi và quản lý tình hình khiếu nại tố cáo, kiến nghị

4. Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách; các báo cáo đột xuất, số liệu thống kê
 • Hỗ trợ theo dõi việc giao chỉ tiêu, thực hiện chỉ tiêu được giao; giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ. Thời gian theo từng qúy, năm và cho từng đơn vị cụ thể
 • Cung cấp công cụ định nghĩa báo cáo, thực hiện báo cáo tùy biến theo cá nhân, theo vụ việc 

5. Hệ thống báo cáo theo nhu cầu của người dùng

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin báo cáo
 • Cung cấp công cụ định nghĩa tiêu chí, mẫu báo cáo, loại báo cáo, thời gian
 • Cung cấp công cụ theo dõi việc thực hiện báo cáo của các đơn vị
 • Cung cấp công cụ tổng hợp thông tin báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau
 • Cung cấp công cụ báo cáo động, tùy biến theo nhu cầu của người dùng (bảng biểu và biểu đồ)

6. Hệ thống trục liên thông (ESB)

 • Hệ thống nền tảng phục vụ liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống và giữa các đơn vị với nhau
 • Liên thông trục của tỉnh/Thành phố, quốc gia
 • Tuân thủ theo kiến trúc chính quyền điện tử, các qui định, văn bản pháp luật hiện hành

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan