Ứng dụng trao đổi và cung cấp thông tin thông minh (Vi.AIBot)

Sản phẩm > Chính phủ > Ứng dụng trao đổi và cung cấp thông tin thông minh (Vi.AIBot)

Ứng dụng trao đổi và cung cấp thông tin thông minh (Vi.AIBot)

Ứng dụng chat bot vào trao đổi và cung cấp thông tin trực tuyến


Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người dân:

   •         Tư vấn tra cứu thủ tục hành chính
   •         Tên và địa chỉ các cơ quan chính quyền: UBND các cấp, HĐND các cấp, các cơ sở Đảng ủy, Công An các cấp
   •         Tên và địa chỉ các cơ sở giáo dục
   •         Tên và địa chỉ các cơ sở Y tế
   •         Dịch vụ cung cấp tên và địa các khu vui chơi giải trí
   •         Dịch vụ cung cấp tên và địa các địa du lịch
   •         Dịch vụ cung cấp thông tin Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
   •         Dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp: theo loại hình, theo lĩnh vực kinh doanh, qui mô vốn
   •         Dịch vụ cung cấp thông tin lịch tiếp dân của các cơ quan chính quyền
   •         Dịch vụ xem các camera an ninh cung cấp cho người dân
   •         Dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch
   •         Dịch vụ tra cứu tình trạng hồ sơ

   Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

   Liên hệ ngay!

   sản phẩm liên quan