Phần mềm Truy vết, quản lý người cách ly và bệnh nhân Covid-19

Sản phẩm > Chính phủ > Phần mềm Truy vết, quản lý người cách ly và bệnh nhân Covid-19

Phần mềm Truy vết, quản lý người cách ly và bệnh nhân Covid-19

Hỗ trợ các đơn vị trong việc quản lý, giám sát tức thời tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tự động truy vết lây nhiễm, tiếp xúc khi có ca bị nhiễm, tự động tổng hợp thông tin và kết xuất báo cáo, giúp giảm tải việc thu thập thông tin và báo cáo hàng ngày


1. Mục tiêu

Hỗ trợ các đơn vị trong việc quản lý, giám sát tức thời tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tự động truy vết lây nhiễm, tiếp xúc khi có ca bị nhiễm, tự động tổng hợp thông tin và kết xuất báo cáo, giúp giảm tải việc thu thập thông tin và báo cáo hàng ngày. Giảm tải và nhanh chóng truy vết, truy vết 1 hoặc nhiều chuỗi/ổ dịch, đặc biệt trong các đợt bùng phát dịch quy mô lớn có F0, F1,F2, F3 lớn, không thể thực hiện thủ công được.          

2. Đối tượng quản lý:

       - Quản lý thông tin F0, F1, F2, F3,…

      - Ca dương tính trong ngày tại cộng đồng; tại khu vực phong tỏa; tại khu cách ly; cách ly tại nhà; khám sàng lọc tại bệnh viện; mở rộng xét nghiệm.

      - Ca dương tính đang điều trị.

      - Ca nghi nhiễm, đang tiến hành xác minh và điều tra.

      - Quản lý các khu vực, địa điểm bị phong tỏa/kết thúc phong tỏa.

      - Quản lý cách ly F1, F2, F3 và hết giám sát cách ly đối với: Số trường hợp cách ly cấp 1 (cách ly tại nhà, tự theo dõi); Số trường hợp cách ly cấp 2 (cách ly tại nhà, cơ quan y tế theo dõi); Số trường hợp cách ly cấp 3 (cách ly tập trung). Kết quả các đợt xét nghiệm.

      - Quản lý các địa điểm cách ly.

      - Truy vết lây nhiễm, truy vết chuỗi lây nhiễm.

3. Đối tượng phục vụ:

       - UBND các phường/xã/thị trấn

      - Các cơ sở y tế: Trạm y tế, Trung tâm y tế

      - Các Ban, phòng ban có liên qua 

       -Lãnh đạo UBND cấp quận/huyện, thành phố

4. Chức năng phần mềm:

       - Cập nhật thông tin F0: mã bệnh nhân, tên, địa chỉ, nguồn lây, nơi điều trị,….

      - Cập nhật thông tin F0- đang chờ kết quả xét nghiệm: mã bệnh nhân, tên, địa chỉ, nguồn lây, nơi điều trị,….

      - Chuyển từ các F1, 2, 3 thành F0 và hệ thống sẽ tự động chuyển các Fx liên quan lên thành F1, F2

      - Cập nhật thông tin F1 và truy vết tiếp xúc từ F0 nào, hình thức cách ly, nơi cách ly, thời gian cách ly, ….

      - Cập nhật thông tin F2, F3 và truy vết tiếp xúc từ F1, F2 nào, hình thức cách ly, nơi cách ly, thời gian cách ly, ….

      - Xóa, sửa, cập nhật thông tin F0, F1, F2, F3

      - Truy tìm, truy vết các F0, F1, F2. Ví dụ xem 1 đối tượng F0 thì hệ thống tự động truy vết các Fx nào có tiếp xúc

      - Truy tìm xem thông tin lịch sử của đối tượng từ lúc phát hiện/ nghi ngờ/tiếp xúc cho đến hiện tại

      - Cập nhật các khu cách lý, phong tỏa, đối tượng liên quan.

      - Quản lý ca dương tính trong ngày tại cộng đồng; tại khu vực phong tỏa; tại khu cách ly,

      - Quản lý ca dương tính đang điều trị;

      - Quản lý ca nghi nhiễm, đang tiến hành xác minh và điều tra

      - Quản lý các khu vực, địa điểm bị phong tỏa/kết thúc phong tỏa

      - Quản lý cách ly F1, F2, F3 và hết giám sát cách ly đối: Số trường hợp cách ly cấp 1 (cách ly tại nhà, tự theo dõi); Số trường hợp cách ly cấp 2 (cách ly tại nhà, cơ quan y tế theo dõi); Số trường hợp cách ly cấp 3 (cách ly tập trung)

      - Quản lý các chuỗi ca bệnh liên quan

      - Quản lý các địa điểm cách ly

      - Xem cây chuỗi tiếp xúc F0, F1, F2, F3

      - Xem cây chuỗi các F0

      - Kết xuất ra file excel theo mẫu của CDC các tỉnh/thành phố, Trung tâm y tế…

      - Kết xuất ra các file excel, báo cáo tổng hợp, báo cánh nhanh hàng ngày theo mẫu qui định

      - Xem các biểu đồ số ca F0, F1, F2, F3 theo nhiều tiêu chí khác nhau

* Quy trình thực hiện:

      - Hàng ngày phường/xã/thị trấn sẽ cập nhật thông tin phát sinh trên địa bàn vào phần mềm, kết xuất báo cáo chuyển báo cáo cho cấp quản lý theo qui định

      - Các cơ sở y tế sẽ cập nhật thông tin phát sinh do đơn vị quản lý vào phần mềm, kết xuất báo cáo chuyển báo cáo cho cấp quản lý theo qui định

      - Các Ban, phòng ban thực hiện báo cáo cho thường trực ủy ban cấp quận/huyện/thành phố và báo cáo cho Tỉnh/Thành phố theo qui định: thông tin tập hợp từ các phường/xã/thị trấn, các cơ sở y tế.

* Một số màn hình minh họa:


Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan