Nhóm Ứng dụng giao dịch điện tử

Sản phẩm > Chính phủ > Nhóm Ứng dụng giao dịch điện tử

Nhóm Ứng dụng giao dịch điện tử

Cung cấp các ứng dụng giao dịch thông minh, thuận tiện và nhanh chóng cho người sử dụng


1. Cổng dịch vụ công trực tuyến

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính Cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 tại Sở Ban Ngành và Quận Huyện Tỉnh/Thành phố
 • Liên thông Cổng dịch vụ công Thành phố/tỉnh, liên thông Hệ thống Một cửa điện tử thông qua Trục liên thông
 • Tuân thủ theo kiến trúc chính quyền điện tử, các qui định, văn bản pháp luật hiện hành

2. Hệ thống Một cửa điện tử

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ hành chính.
 • Hỗ trợ tác nghiệp tiếp nhận, thụ lý, trả kết quả hồ sơ.
 • Theo dõi quá trình thụ lý, luân chuyển hồ sơ giữa các phòng ban của tất cả các loại hồ sơ trong từng lĩnh vực của người dân.
 • Tuân thủ theo kiến trúc chính quyền điện tử, các qui định, văn bản pháp luật hiện hành.

3. Hệ thống biên lai điện tử

 • Cung cấp công cụ phục vụ việc thu phí, lệ phí hồ sơ và Biên lại/hóa đơn điện tử, liên thông hệ thống MCĐT trong việc thu phí, lệ phí hồ sơ.
 • Cung cấp Cổng tra cứu biên lai điện tử: gồm các tính năng phục vụ cho người dân/doanh nghiệp tra cứu biên lai điện tử

4. Hệ thống đánh giá hài lòng

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá hài lòng.
 • Hỗ trợ Đánh giá khi giao dịch hồ sơ
 • Hỗ trợ Đánh giá quá trình xử lý hồ sơ
 • Hỗ trợ Đánh giá khi trả kết quả
 • Liên thông chặc với Hệ thống Một cửa điện tử, đảm bảo 100% giao dịch được đánh giá
 • Cho phép đánh giá tại các quầy giao dịch và trên ứng dụng thiết bị thông minh

5. Hệ thống book số thứ tự

 • Cung cấp dịch vụ lấy số thứ tự giao dịch qua ứng dụng trên điện thoại, qua tin nhắn SMS, qua kiosk

6. Kiosk thông tin

 • Cung cấp thông tin phục vụ người dân/doanh nghiệp

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan