Nhóm Ứng dụng tác nghiệp điện tử

Sản phẩm > Chính phủ > Nhóm Ứng dụng tác nghiệp điện tử

Nhóm Ứng dụng tác nghiệp điện tử

Cung cấp các hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý thông minh, dễ dàng và nhanh chóng


1. Hệ thống quản lý cấp giấy chứng nhận/giấy phép kinh doanh

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hộ kinh doanh, thông tin giấy phép kinh doanh  Kinh tế, y tế, VSATTP, rượu, thuốc lá
 • Hỗ trợ công tác quản lý và tác nghiệp cấp phép kinh doanh, y tế, VSATTP, rượu, thuốc lá

2. Hệ thống quản lý đô thị

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đô thị: công trình, nhà ở riêng lẻ, thông tin quy hoạch (GIS);
 • Quản lý cấp phép xây dựng (công trình, nhà ở riêng lẻ); Quản lý sửa chữa nhỏ tại các phường; Quản lý cấp số nhà;
 • Cung cấp thông tin quy hoạch (cấp chứng chỉ quy hoạch và tra cứu thông tin quy hoạch);
 • Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, đào đường trên địa bàn quận; Hậu kiểm sau cấp phép (cập nhật thông tin khởi công, cập nhật thông tin kiểm tra, cập nhật hoàn thành, cập nhật thông tin vi phạm); 
 • Quản lý vi phạm trong xây dựng (vi phạm trước cấp phép và sau cấp phép, quản lý vi phạm trật tự đô thị).

3. Hệ thống theo dõi kiểm tra doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn
 • Hỗ trợ các Phường/xã, các Đoàn kiểm tra và các đơn vị có liên quan cập nhật thông tin kiểm tra, kết quả kiểm tra, thông tin vi phạm của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn
 • Quản lý thông tin kiểm tra để tránh trùng lập
 • Hỗ trợ phòng Kinh tế trong công tác quản lý, theo dõi và thống kê báo cáo

4. Hệ thống quản lý thi đua khen thưởng

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thi đua khen thưởng, lý lịch cán bộ
 • Hỗ trợ cập nhật các tiêu chuẩn, khai báo các tiêu chí đánh giá thành tích cho từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo qui định.
 • Hỗ trợ công tác quản lý và xử lý công việc trong thi đua khen thưởng (cá nhân và tập thể) theo: đợt, đột xuất, chuyên đề; khen thưởng thường xuyên hàng năm
 • Hỗ trợ công tác cập nhật và quản lý thành tích kết quả đánh giá hàng năm 

5. Hệ thống quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình cầu, đường bộ, chiếu sáng công cộng

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu các công trình Cầu, đường bộ
 • Hỗ trợ công tác lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình cầu, đường bộ
 • Hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi, cảnh báo việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên theo qui định

6. Hệ thống cấp phép các công trình thiết yếu

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu các công trình thiết yếu đang thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố/tỉnh
 • Hỗ trợ xử lý tác nghiệp cấp phép và quản lý sau cấp phép công trình thiết yếu
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký hờ sơ cấp phép công trình thiết yếu trực tuyến 

7. Hệ thống quản lý dự án

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn (bao gồm dự án do Thành phố/tỉnh đầu tư, huyện đầu tư, do doanh nghiệp đầu tư)
 • Quản lý các dự án (từ khâu chủ trương đầu tư đến nghiệm thu quyết toán công trình đưa vào sử dụng); công tác kiểm tra tiến độ giải ngân vốn, chất lượng công trình, chất lượng đơn vị tư vấn, thi công.
 • Quản lý kinh phí dự án: vốn huyện, vốn kết dư, vốn thành phố cấp. tiến độ xử lý dự án, giải ngân, báo cáo tiến độ
 • Cung cấp thông tin cho người dân chi tiết từng dự án, tiến độ, kế hoạch

8. Hệ thống Quản lý lĩnh vực Bảo trợ xã hội (bao gồm: mai táng, hỏa táng, trợ cấp xã hội)

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu các đối tượng Bảo trợ xã hội
 • Hỗ trợ các đơn vị, phòng ban chuyên môn trong công tác quản lý, theo dọi; Tạo lập hồ sơ; xử lý tác nghiệp

9. Hệ thống Quản lý đất công, đất dôi dư

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất công, đất dôi dư (bao gồm Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng (thực hiện theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và theo Luật Đất đai năm 2013)
 • Hỗ trợ các đơn vị, phòng ban chuyên môn trong công tác quản lý; Tạo lập hồ sơ thửa, khu đất công; Cập nhật biến động
 • Cung cấp công cụ cập nhật, quản lý, thống kê báo cáo tức thời

10. Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác quản lý báo chí

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu các hoạt động của báo chí như: thông tin các hoạt động tuyên truyền; thông tin các cơ quan báo chí; thông tin văn phòng đại diện; thông tin lý lịch nhân viên (Phóng viên)
 • Hỗ trợ tác nghiệp, công tác quản lý của phòng Báo chí

11. Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác thanh tra lĩnh vực thông tin và truyền thông

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, xử lý và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thanh Tra Sở.
 • Hỗ trợ tác nghiệp, quản lý công việc của Thanh Tra Sở

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn!

Liên hệ ngay!

sản phẩm liên quan